Tube lense

En rør-linse er et linseelement, der bruges i mikroskopi og fotografering til at fokusere og forstørre billedet produceret af et objektiv på billedplanet, såsom en kamerasensor eller en iagttagers øje. I et typisk optisk system er rør-linsen placeret en vis afstand fra objektivet, normalt lig med brændvidden af rør-linsen. Rør-linsen tjener til at kollimere lysstrålerne, der kommer fra objektivet, så de bliver parallelle med hinanden, og til at fokusere dem på billedplanet. Afstanden mellem objektivet og rør-linsen(kendt som rørlængden) er en vigtig parameter, der påvirker forstørrelsen og opløsningen af det optiske system. Forskellige typer objektiver kræver forskellige rørlængder for at producere den bedst mulige billedkvalitet.

Når vi vil bruge et mikroskop objektiv på vores kamera, så kommer vi til at bruge en rør-linse mellem kamerahus og mikroskop objektiv. Det er både for at fokusere og få udfyldt sensor på kamerahuset.

Mikroskopobjektivet er typisk stemplet med afstanden til sensor fx et Zeiss 3,2/0,1 160/-

CZJ 3.2 microscope lens(2)

Her betyder 160/- at der skal være 160mm fra mærkningen (hvis der er en) på mikroskopobjektivet og til sensor på kamerahuset. Altså skal vi, hvis det skal være optimalt, bruge er rør-objektiv på 160mm brændvidde(eller mere - giver større forstørrelse). MEN, da vi typisk bruger adapter- og mellemringe for at montere mikroskopobjektivet, kan objektiver med mindre brændvidde(135mm) som regel bruges også - BEMÆRK, at her er det ved FF sensor. Ved fx. MFT sensor(crop x2) kan man anvende den halve brændvidde. Endvidere har brug af bælg også indflydelse på rør-objektivets nødvendige brændvidde.

Som tommelfingerregel gælder ved Zeiss 3,2/0,1 160/- :

FullFrame sensor: Min. 135mm teleobjektiv som rør-objektiv. Længere brændvidde giver typisk større forstørrelse.

Cropsensor: Min. 70mm teleobjektiv som rør-objektiv. Længere brændvidde giver typisk større forstørrelse.

Enlarger objektiver kan ligeledes bruges som rør-objektiv - fx bruger jeg selv et APO Rodagon 150mm som rør-objektiv til de fleste af mine mikroskopobjektiver.

Et rør-objektiv kan også være et 160mm tomt rør..... fx mellemringe eller en bælg.

 CZJ 3.2 microscope lens(1)

Typisk arbejder mikroskopobjektivet bedst med én af de viste muligheder - så man må bare igang med at teste.....

Gode rør-objektiver er:

Carl Zeiss Jena Sonnar MC 135mm F3.5
150mm F4 M42 Super Takumar
200mm f/5.6 m42 Takumar