Billede redigering og restaurering af fotos

Det er muligt at restaurere gamle fotos og billeder, så de igen kommer til ære og værdighed.
Ikke alt kan repareres, men en god ”Photoshopper” kan klare selv store fejl og mangler.

Gammel billede med skader og mug 

Digital restaurering af gamle billeder og fotos tilbydes.
Gamle fotos og billeder, op til A4 størrelse, scannes og restaureres.
Større billeder/andre objekter efter aftale. 
Det færdige billede leveres som digital download, kan også leveres på DVD efter aftale.
Pris afhænger af størrelse, stand samt antal, koster typisk mellem 35 - 50kr. pr. billede.